Forskargrupp Helena Åkerud

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Webbplats:
https://igp.uu.se/research/genetics_genomics/helena-akerud/

Anställda och övriga verksamma