Forskargrupp Helena Åkerud

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Webbplats
https://igp.uu.se/research/genetics_genomics/helena-akerud/

Anställda och övriga verksamma