Forskargrupp Anders Ahnesjö

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress:
Sjukhusfysik, ing 82, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Postadress:
Sjukhusfysik, ing 82, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
https://igp.uu.se/research/medical-radiation-sciences/anders-ahnesjo/

Anställda och övriga verksamma