Forskargrupp Anders Ahnesjö

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Sjukhusfysik, ing 82, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Postadress
Sjukhusfysik, ing 82, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats
https://igp.uu.se/research/medical-radiation-sciences/anders-ahnesjo/

Anställda och övriga verksamma