21.1.8 Socialmedicin/CHAP

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetsföreträdare: prof Anna Sarkadi

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564, 751 22 Uppsala
Fax:
018-471 6675

Anställda och övriga verksamma