21.1.10 Socialmedicinsk epidemiologi

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetschef: Professor Ragnar Westerling

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husarg.3,
Postadress
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax
018-471 6675

Anställda och övriga verksamma