Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Anställda och övriga verksamma