36.1.9 Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Uppsala University Sustainable Initiatives

UUSI är en femårig satsning beslutad av rektor för att skapa goda förutsättningar för universitetets forskare att bedriva forskning som bidrar till en hållbar framtid. Målet för UUSI är att Uppsala universitet i större utsträckning bidrar med ny kunskap till det publika och professionella samtalet kring en hållbar utveckling. UUSI arbetar med att initiera och utveckla mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ. Detta i samarbeten mellan vetenskapsområden samt med externa aktörer. UUSI arbetar också med att synliggöra och kommunicera forskning både inom och utanför universitetet.

UUSI arbetar i dagsläget med tre tematiska initiativ. Dessa är klimatledarskap, hållbar urban utveckling och vatten. Inom dessa tematiska initiativ utvecklas just nu forskningsfrågor och tvärvetenskapliga forskningsgrupper. Processer pågår också för att söka externa anslag för att driva forskningen framåt.

Utöver dessa tematiska initiativ arbetar UUSI även med att skapa tillfälle för forskare inom Uppsala universitet att mötas, inspireras och utveckla självorganiserande forskningsgrupperingar i vidare tematisk ansats än de tre initiativen.

För mer information kontakta Klas Palm

Kontakt

Besöksadress
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Webbplats
https://www.uu.se/om-uu/hallbar-utveckling/uppsala-university-sustainability-initiative-/

Anställda och övriga verksamma