36.1.5 CEMUS

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Ansvarig: Charlotte Platzer Björkman, charlotte.p-björkman@cemus.uu.se

Studierektor: Alexis Engström, alexis.engstrom@cemus.uu.se

Ekonomiadministration: Rebecca Wandell, rebecca.wandell@geo.uu.se, 018-471 2748

Kontakt

Besöksadress
Villavägen 16, 75236 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 75236 Uppsala
Webbplats
http://www.web.cemus.se/

Anställda och övriga verksamma