36.1.1 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Studentservice: http://www.geo.uu.se/student/kontakta-oss/

Ekonomifunktionen: ekonomi@geo.uu.se
HR-funktionen: HR@geo.uu.se

It-ansvarig: Tomas Nord, tomas.nord@hyd.uu.se, 018- 471 2904
Ansvar för studentdatasalen: Maria Deutgen, maria.deutgen@geo.uu.se, 018- 471 2752
Infoglue: Börje Dahrén, borje.dahren@geo.uu.se, 018-471 2899

Kontakt

Anställda och övriga verksamma