36.1.4 Luft-, vatten- och landskapslära

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Programansvarig professor: Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se, 018-471 2509
Studierektor: Rickard Pettersson, rickard.pettersson@geo.uu.se, 018- 471 2525

Forskarutbildningsansvarig Meteorologi: Anna Rutgersson, anna.rutgersson@met.uu.se, 018- 471 2523
Forskarutbildningsansvarig Miljöanalys: Giuliano Di Baldassarre, giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se, 018-471 7028
Forskarutbildningsansvarig Hydrologi: Auli Niemi, auli.niemi@geo.uu.se, 018- 471 2263
Forskarutbildningsansvarig Naturgeografi: Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se, 018- 471 2509

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Webbplats
http://www.geo.uu.se