40.9 Polacksbacken

Reception: 018 471 3103
Vaktmästeri: 018 471 5892
Passerkort och nycklar: 018 471 5891
Godsmottagning: 018 471 8557
Godsadress: Regementsvägen 1, 752 37 Uppsala

Gasombud: Esat Pehlivan
Kemikalieombud: Roland Grönroos

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3103
E-post:
receptionenangstrom.uu.se
Webbplats:
http://www.polacksbacken.uu.se/

Anställda och övriga verksamma