40.9 Polacksbacken

Ångströmlaboratoriet och ITC-området

Reception: 018 471 3103
Vaktmästeri: 018 471 5892
Passerkort och nycklar: 018 471 5891
Godsmottagning: 018 471 8557
Godsadress: Regementsvägen 1, 752 37 Uppsala

Kemikalieombud: Esat Pehlivan

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 524, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 3103
E-post
receptionenangstrom.uu.se
Webbplats
http://www.polacksbacken.uu.se/
Föreståndare
Mikael Jonsson
Intendent
Johnny Nilsson 018-471 5890
Bitr. intendent
Jessica Stålberg
Ekonomiadministration
Jessica Stålberg

Anställda och övriga verksamma