55.1 Programkontoret för strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige

Ingår som en del av Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

Sakernas Internet (eng. ”Internet of Things” – IoT), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. Området kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher.

Kontakt

Besöksadress
Innovation Hub Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 38,
Postadress
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

Anställda och övriga verksamma