33.4.4 Kvalitetsteknik

Ingår som en del av Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 21 Uppsala
Postadress
Box 534, 751 21 Uppsala
Webbplats
https://www.cie.uu.se/kvalitesteknik/

Anställda och övriga verksamma