33.4.2 Byggteknik och byggd miljö

Ingår som en del av Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 169, 751 04 Uppsala
Webbplats
https://www.cie.uu.se/bygg/

Anställda och övriga verksamma