33.4.2 Byggteknik och byggd miljö

Ingår som en del av Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 21 Uppsala
Postadress
Box 534, 751 21 Uppsala
Webbplats
https://www.cie.uu.se/bygg/

Anställda och övriga verksamma