33.4 Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 169, 751 04 Uppsala
Webbplats
https://www.cie.uu.se
Prefekt/motsv
Håkan Kullvén 018-471 3107
Bitr. prefekt
Mikael Jonsson
Administrativ chef
Maria Nordengren 018-471 3001
Studierektor grundnivå
Lars Ericsson 018-471 3383
Studierektor forskarnivå
Joakim Widén 018-471 3782
Kursadministration
Katarina Andersson 018-471 3681
Ekonomiadministration
Anton Holkvik 018-471 3880
Personaladministration
Karin Ringefors Finn 018-471 3010
Webmaster
Marie Chajara Svensson 018-471 7263

Anställda och övriga verksamma