33.4 Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 21 Uppsala
Postadress
Box 534, 751 21 Uppsala
Administrativ chef
Maria Nordengren 018-471 3001
Ekonomiadministration
Anton Holkvik 018-471 3880