33.2.3.1 Gruppen för mikrovågor inom medicinteknik

Ingår som en del av Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75237 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA