33.2.2 Fasta tillståndets elektronik

Ingår som en del av Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75237 UPPSALA
Postadress
Box 534, 751 21 Uppsala

Anställda och övriga verksamma