33.2 Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Webbplats
https://elektroteknik.uu.se/
Prefekt/motsv
Jörgen Svensson 018-471 5870
Stf. prefekt
Mats Leijon 018-471 5808
Skyddsombud
Peter Bergkvist 018-471 3029
Studierektor grundnivå
Jan Sundberg 018-471 5820
Studierektor avancerad nivå
Jan Sundberg 018-471 5820
Studierektor forskarnivå
Sandra Eriksson 018-471 5823
Studievägledare
Juan de Santiago 018-471 3173
Kursadministration
Daniéla Rajaniemi 018-471 3260
Ekonomiadministration
Mikael Ingvarsson 018-471 5822
Ylva Johansson 018-471 7283
Ida Näslund 018-471 3011
Katalogadministration
Linn Eriksson 018-471 7966
Ylva Johansson 018-471 7283
Personaladministration
Linn Eriksson 018-471 7966

Miljöombud: Jan Sundberg,

Ombud Lika Villkor: Malin Göteman

Kemikalieombud : Zhibin Zhang

Ombud hög höjd: Mikael Bergqvist

Ombud dykarbeten: Anke Bender

Brandskyddsombud: Tomas Nyberg