33.2 Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 534, 751 21 Uppsala
Prefekt/motsv
Åsa Kassman Rudolphi
Stf. prefekt
Mats Leijon 018-471 5808
Studierektor grundnivå
Ilia Katardjiev
Studierektor avancerad nivå
Ilia Katardjiev
Studievägledare
Juan de Santiago 018-471 3173
Kursadministration
Moa Eriksson 018-471 3378
Katalogadministration
Linn Eriksson 018-471 7966
Ylva Johansson 018-471 7283
Personaladministration
Linn Eriksson 018-471 7966