33.2 Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Webbplats
https://elektroteknik.uu.se/

Miljöombud: Jan Sundberg,

Ombud Lika Villkor: Malin Göteman

Kemikalieombud : Zhibin Zhang

Ombud hög höjd: Mikael Bergqvist

Ombud dykarbeten: Anke Bender

Brandskyddsombud: Tomas Nyberg