33.2 Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 534, 751 21 Uppsala
Prefekt/motsv
Jörgen Svensson 018-471 5870
Stf. prefekt
Mats Leijon 018-471 5808
Studierektor grundnivå
Ilia Katardjiev
Studierektor avancerad nivå
Ilia Katardjiev
Studierektor forskarnivå
Sandra Eriksson 018-471 5823
Studievägledare
Juan de Santiago 018-471 3173
Kursadministration
Moa Eriksson 018-471 3378
Katalogadministration
Linn Eriksson 018-471 7966
Ylva Johansson 018-471 7283
Personaladministration
Linn Eriksson 018-471 7966