33.2 Institutionen för elektroteknik

Miljöombud: Jan Sundberg,

Ombud Lika Villkor: Malin Göteman

Kemikalieombud : Zhibin Zhang

Ombud hög höjd: Mikael Bergqvist

Ombud dykarbeten: Anke Bender

Brandskyddsombud: Tomas Nyberg

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 534, 751 21 Uppsala
Prefekt/motsv
Jörgen Svensson 018-471 5870
Stf. prefekt
Mats Leijon 018-471 5808
Skyddsombud
Peter Bergkvist 018-471 3029
Studierektor grundnivå
Ilia Katardjiev
Studierektor avancerad nivå
Ilia Katardjiev
Studierektor forskarnivå
Sandra Eriksson 018-471 5823
Studievägledare
Juan de Santiago 018-471 3173
Kursadministration
Moa Eriksson 018-471 3378
Ekonomiadministration
Ylva Johansson 018-471 7283
Per-Richard Lindgren 018-471 5822
Ida Näslund 018-471 3011072-9999567
Katalogadministration
Linn Eriksson 018-471 7966
Ylva Johansson 018-471 7283
Personaladministration
Linn Eriksson 018-471 7966

Anställda och övriga verksamma

Miljöombud: Jan Sundberg,

Ombud Lika Villkor: Malin Göteman

Kemikalieombud : Zhibin Zhang

Ombud hög höjd: Mikael Bergqvist

Ombud dykarbeten: Anke Bender

Brandskyddsombud: Tomas Nyberg