33.3.1 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 21 UPPSALA
Postadress
Box 534, 751 21 Uppsala
Administrativ samordnare
Maria Nordengren 018-471 3001

Anställda och övriga verksamma