33.3.5 Nanoteknologi och funktionella material

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Martin Alsén 018-471 5398 tjl, vik Eva Thulin 018-471 7024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Föreståndare
Maria Strömme 018-471 7231

Anställda och övriga verksamma