33.3.5 Nanoteknologi och funktionella material

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonomi: Martin Alsén 018-471 5398

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Föreståndare
Maria Strömme 018-471 7231

Anställda och övriga verksamma