33.3.6 Mikrosystemteknik - MST

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Föreståndare
Klas Hjort 018-471 3141

Anställda och övriga verksamma