33.3.3 Mikrosystemteknik - MST

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonomi: Martin Alsén 018-471 5398

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Föreståndare
Klas Hjort 018-471 3141

Anställda och övriga verksamma