33.3.7 Tillämpad materialvetenskap

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonomi: Sara Rudqwist 018-471 3148

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Föreståndare
Håkan Engqvist 018-471 7130

Anställda och övriga verksamma