33.3.8 Tillämpad mekanik

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Evika Bruciene 018-471 3024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma