33.3.8 Tillämpad mekanik

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonomi: Evika Bruciene 018-471 3024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma