33.3.2 Fasta tillståndets fysik

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonomi: Evika Bruciene 018-471 3024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Föreståndare
Peter Svedlindh 018-471 3135

Anställda och övriga verksamma