33.3.3 Fasta tillståndets fysik

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Föreståndare
Peter Svedlindh 018-471 3135

Anställda och övriga verksamma