33.3.2 Solcellsteknik

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Föreståndare
Marika Edoff 018-471 7249

Anställda och övriga verksamma