33.3.6 Solcellsteknik

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Ramy Salameh 018-471 3009

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Föreståndare
Marika Edoff 018-471 7249

Anställda och övriga verksamma