33.3.4 Myfab Uppsala (MSL)

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonomi: Ramy Salameh 018-471 3009

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Avdelningschef
Stefan Nygren 018-471 3100

Anställda och övriga verksamma