33.3.4 Myfab Uppsala (MSL)

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonomi: Ramy Salameh 018-471 3009

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Fax
018-471 3380
Avdelningschef
Stefan Nygren 018-471 3100

Anställda och övriga verksamma