33.3.1 Myfab Uppsala (MSL)

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Avdelningschef
Stefan Nygren 018-471 3100

Anställda och övriga verksamma