33.3 Institutionen för materialvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress
Box 534, 751 21 UPPSALA
Prefekt/motsv
Åsa Kassman Rudolphi
Bitr. prefekt
Jörgen Olsson 018-471 3035
Administrativ chef
Maria Nordengren 018-471 3001
Skyddsombud
Peter Bergkvist 018-471 3029
Studierektor forskarnivå
Jörgen Olsson 018-471 3035
Katalogadministration
Maria Skoglund 018-471 3007
Personaladministration
Ingrid Ringård 018-471 3004
Maria Skoglund 018-471 3007