33.3 Institutionen för materialvetenskap

Studieadministration grund- och avancerad nivå:

Christina Ihredahl, 018-471 3016
student-matvet@angstrom.uu.se


Studieadministration forskarnivå:

Maria Skoglund, 018-471 3007
doktorand-matvet@angstrom.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
https://www.materialvetenskap.uu.se/