33.3 Institutionen för materialvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270

Studievägledare grund- och avancerad nivå

Martin Sjödin, 018-471 7330


Studieadministratör grund- och avancerad nivå

Christina Ihredahl, 018-471 3016

student-matvet@angstrom.uu.se