Enheten för internationell mobilitet

Ingår som en del av Avdelningen för internationalisering

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
mobilityuu.se
Webbplats
http://www.uu.se/student/utlandsstudier/
Katalogadministration
Sandra Johansson 018-471 6179

Anställda och övriga verksamma