3.18 Avdelningen för universitetsgemensam IT

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala
Personaladministration:
Linnea Nygård 018-471 2024

Anställda och övriga verksamma