3.18 Avdelningen för universitetsgemensam IT

Sedan den 7 oktober 2019 ansvarar Avdelningen för universitetsgemensam IT för IT-verksamheten inom Uppsala universitet.
Avdelningen för universitetsgemensam IT stödjer digitalisering och tillhandahåller säker, effektiv och verksamhetsdriven IT av hög kvalitet för hela Uppsala universitet.
Information om IT-tjänster och kontaktinformation för IT-användare inom universitetet finns på Medarbetarportalen under IT och telefoni.
På sidan Din lokala IT-support finns kontaktuppgifter till allt IT-support på olika campus och institutioner.
För dig som har IT Servicedesk som din första väg in till IT-support finns kontaktinformationen under Uppsala universitets IT Servicedesk.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
Personaladministration
Linnea Nygård 018-471 2024

Anställda och övriga verksamma