2.14 Nämnden för utredning av oredlighet i forskning

Ordinarie ledamöter
Erik Lempert, ordförande, f. d. lagman
Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Leif Kirsebom, professor
Olle Lundin, professor
Bengt Gerdin, seniorprofessor
Magnus Hallberg, universitetsjurist
Jezzica Israelsson, doktorand

Ersättare
Per Abrahamsson, akademiombudsman
Pauliina Remes, professor
Lena Kjellén, professor
Johanna Axling, doktorand
Ingela Nyström, professor

Adjungerad ledamot:
Stefan Eriksson, rektorsråd god forskningssed

Sekreterare:
Frida Ringholm

Kontakt