3.2.1 Enheten för gemensam service

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma