3.2.1 Enheten för gemensam service

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Gemensam service är stödverksamhet till universitetets förvaltning samt institutioner och vi finns representerade i Segerstedthuset, på Campus Engelska parken samt i Universitetshuset. Servicecenter är en väg in till universitet, det vill säga att alla kan komma med sina frågor till servicecenter och vi hjälper till. Från studenten som behöver ett studieintyg eller medarbetaren som vill boka en tjänstecykel till besökaren som vill veta mer om vår verksamhet. Fastighetsservice ser till att du får din post i tid, att fel blir åtgärdade och att tekniken i universitetshuset fungerar.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma