3.2.1 Enheten för gemensam service

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma