3.2.2 Enheten Engelska parken

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Avdelningen för Gemensam service och administration vid Engelska parken är stödverksamhet till Campus Engelska parken.

För mer information om campus engelska parken se denna sida: https://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=SI14

Servicecenter erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetarbetare vid Uppsala universitet. Hjälper dig bland annat med engångskoder, campuskort och nycklar.
E-post: servicecenter@kvk.uu.se
Telefon: 018-471 6882

Studentservice svarar på frågor kring studier och skriver ut studieintyg och lämnar ut tentamen.
E-post: studentservice@uu.se
E-post: studieintyg@uu.se
Telefon: 018-471 4710, telefontider 10.00-11.30 och 13.30-15.00

Mötesservice hjälper både anställda och externa intressenter att boka lokaler på Campus Engelska parken. Erbjuder även guidningar i Humanistiska teatern.
E-post: lokalbokning@kvk.uu.se
Telefon: 018-471 6981

Fastighetsservice är hyresgästens länk mellan fastighetsägaren och externa leverantörer avseende fastighetsrelaterade servicefrågor och ser till att du som medarbetare får din post i tid och ser till att felanmälningar åtgärdas.
E-post: vaktm@kvk.uu.se
Telefon: 018-471 1583

Kontakt

Besöksadress
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress
Uppsala/Gotland, 00000 Uppsala/Visby

Anställda och övriga verksamma