3.2.4 Enheten Universitetshuset

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Avdelningen för Gemensam service och administration vid Universitetshuset är stödverksamhet till universitetets förvaltning.

Mötesservice hjälper anställda och externa intressenter att boka lokal i universitetshuset.
E-post: universitetshuset@uu.se
Telefon: 018-471 4962

Fastighetsservice är hyresgästens länk mellan fastighetsägaren och externa leverantörer avseende fastighetsrelaterade servicefrågor och svarar på frågor kring verksamhet, teknik och övrigt som rör universitetshuset.
E-post: universitetshuset@uu.se
Telefon: 018-471 1715

Kontakt

Besöksadress
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress
Uppsala/Gotland, 00000 Uppsala/Visby
Telefonnummer
018-471 1715018-471 4962
Avdelningschef
Malin Dahlén 018-471 6292

Anställda och övriga verksamma