3.2.2 Enheten för gemensam service -Campus Gotland

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Kontakt

Besöksadress
Campus Gotland, Cramérgatan 3, 62157 Visby
Postadress
Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby
Telefonnummer
018-471 8495
Fax
018-471 8200
E-post
receptioncampusgotlanduadm.uu.se
Webbplats
http://www.campusgotland.uu.se/

Anställda och övriga verksamma