3.2.5 Enheten för gemensam service -Campus Gotland

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Enheten ombesörjer det administrativa stödet på Campus Gotland. Vi har till uppgift att ansvara för intendenturfrågor samt arkiv och registratur vid Campus Gotland, åta sig universitetsgemensamma uppdrag inom studieadministration, antagning, examina, studievägledning, internationalisering och studenthälsa, vara stöd till rektorsrådet, hantera säkerhetsfrågor samt initiera, samordna och genomföra arbetsmiljöåtgärder vid Campus Gotland.

Kontakt

Besöksadress
Campus Gotland, Cramérgatan 3, 62157 Visby
Postadress
Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby
Telefonnummer
018-471 8495
Fax
018-471 8200
E-post
receptioncampusgotlanduadm.uu.se
Webbplats
http://www.campusgotland.uu.se/