3.2 Avdelningen för gemensam service och administration

Avdelningens verksamhet är både i Uppsala samt på Gotland.

Kontakt

Besöksadress
Avdelningens finns både i Uppsala och Gotland
Postadress
Uppsala/Gotland, 00000 Uppsala/Visby
Stf. avdelningschef
Malin Dahlén
Bitr. avdelningschef
Fredrik Blomqvist 018-471 3501
Ekonomiadministration
Jane Klasson 0498-108227
Katalogadministration
Pernilla Erikshaag 018-471 7168
Christina Wessman Engberg 0498-108223018-471 8223

Anställda och övriga verksamma