3.2 Avdelningen för gemensam service och administration

Avdelningens verksamhet är både i Uppsala samt på Gotland.

Kontakt

Besöksadress:
Avdelningens finns både i Uppsala och Gotland
Postadress:
Uppsala/Gotland, 00000 Uppsala/Visby

Anställda och övriga verksamma