3.15 Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen stödjer, samordnar, rådgör och utbildar inom personsäkerhet, fysisk säkerhet, informations- och IT-säkerhet, samt kris- och kontinuitetshantering för hela universitetet.

Universitetet är en öppen miljö vilket ställer krav på säkerhetsarbetet. Verksamheten vid universitetet ska fungera och samtidigt erbjuda en trygg miljö för anställda, studenter, besökare och samarbetspartners.

Säkerhetsarbetet ska bedrivas förebyggande och ge ett balanserat, kostnadseffektivt skydd. Kostnader för säkerhetsåtgärder ska stå i proportion till hotbilden och konsekvenser för verksamheten. Samtidigt ska universitetets värden värnas och effekter av åtgärder vägas mot användbarhet och öppenhet.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post
securityuu.se
Prefekt/motsv
Fredrik Blomqvist
Stf. avdelningschef
Fredrik Andersson Broman 018-471 7726
Katalogadministration
Veronika Berglund 018-471 7862
Personaladministration
Magdalena Reiman 018-471 5212

Anställda och övriga verksamma