3.4.2 Enheten för kvalitet och utvärdering

Ingår som en del av Avdelningen för kvalitetsutveckling

Enheten för kvalitet och utvärdering arbetar med policyfrågor som rör kvalitetsarbete samt med olika strategiskt angelägna utvärderingar. Vi ger utvärderingsstöd till vetenskapsområden/fakulteter och institutioner i samband med interna och externa utvärderingar, exempelvis i form av konsultationer, samt i samband med UKÄ:s granskningar. Som stöd för kvalitetsutveckling genomförs vid enheten universitetsövergripande studier som exempelvis alumnundersökningar, doktorandundersökningar samt forskningshandledarunder sökningar.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma