16.3 Forum för samverkan

Kontakt

Besöksadress:
Blåsenhus, von Kraemers allé 1,
Postadress:
Box 2136, 750 02 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 1605
Webbplats:
http://www.forumforsamverkan.uu.se
Föreståndare:
Lars Olsson 018-471 1605
Katalogadministration:
Eva Rosendal Jansson 018-471 6355

Anställda och övriga verksamma