16.5 Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling

Kontakt

Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3, 62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby
Telefonnummer:
018-471 8200
E-post:
infoswedesd.uu.se
Webbplats:
http://www.swedesd.uu.se/
Prefekt/motsv:
Eva Friman 0498-108414018-471 8414
Administrativ samordnare:
Marie-Louise Skölfman 0498-108410
Katalogadministration:
Viktor Jacobsson 0498-108411
Personaladministration:
Marie Engegard 0498-108240

Anställda och övriga verksamma