34.3.1 Verksamhetsstöd

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 523, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 7322
E-post:
info-angkemi.uu.se
Webbplats:
http://www.kemi.uu.se

Anställda och övriga verksamma