34.3.8 Teoretisk kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 21 UPPSALA
Postadress
Box 538, 751 21 UPPSALA
E-post
info-angkemi.uu.se
Webbplats
http://www.kemi.uu.se/forskning//teoretisk-kemi/
Forskningsledare
Hans Karlsson 018-471 3266

Anställda och övriga verksamma