34.3.7 Teoretisk kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 21 UPPSALA
Postadress:
Box 538, 751 21 UPPSALA
Fax:
018-471 3633
E-post:
info-angkemi.uu.se
Webbplats:
http://www.kemi.uu.se/forskning//teoretisk-kemi/
Forskningsledare :
Hans Karlsson 018-471 3266

Anställda och övriga verksamma