34.3.5 Strukturkemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 538, 751 21 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3733018-471 3718018-471 3720018-471 3433
Fax:
018-513548
E-post:
info-angkemi.uu.se
Webbplats:
http://www.kemi.uu.se/forskning//strukturkemi/
Forskningsledare :
Kristina Edström 018-471 3713

Anställda och övriga verksamma