34.3.7 Strukturkemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 538, 751 21 Uppsala
E-post
info-angkemi.uu.se
Webbplats
http://www.kemi.uu.se/forskning//strukturkemi/
Forskningsledare
Daniel Brandell 018-471 3709

Anställda och övriga verksamma