34.3.5 Molekylär biomimetik

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75120 Uppsala
Postadress
Box 523, 75120 Uppsala
E-post
info-angkemi.uu.se
Webbplats
http://www.kemi.uu.se/forskning//molekylar-biomimetik/
Forskningsledare
Johannes Messinger