34.3.1 Utbildning på grund och avancerad nivå - kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 20 Uppsala
Postadress
Box 523, 751 20 Uppsala
E-post
info-angkemi.uu.se
Webbplats
http://www.kemi.uu.se
Studierektor grundnivå
Fredrik Björefors 018-471 3785
Studierektor avancerad nivå
Fredrik Björefors 018-471 3785

Anställda och övriga verksamma