34.3.6.1 Battery 2030+

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 538, 751 21 Uppsala
E-post
info-angkemi.uu.se
Forskningsledare
Kristina Edström 018-471 3713

Anställda och övriga verksamma