34.3.8 Syntetisk molekylär kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523, 751 20 Uppsala
E-post:
info-angkemi.uu.se
Webbplats:
http://www.kemi.uu.se/forskning/syntetisk-molekylkemi/
Forskningsledare :
Sascha Ott 018-471 7340

Anställda och övriga verksamma