42.1 Musicum

Kontakt

Besöksadress:
Observatorieparken, Kyrkogårdsgatan 4, 753 12 Uppsala
Postadress:
Kyrkogårdsgatan 4, 753 12 UPPSALA
Fax:
018-471 2900
Webbplats:
http://www.akademiskakapellet.uu.se/

Anställda och övriga verksamma