3.16 Uppsala universitet musik och museer

I Enheten för musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musicum. För mer information se kapitel 42.

Enhetschefen är kontaktperson inom universitetsförvaltningen i frågor som rör exercitieverksamheten, se kapitel 43.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Enhetschef:
Margaretha Andersson 018-471 1876
Personaladministration:
Magdalena Reiman 018-471 4981

Anställda och övriga verksamma