16.1 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kontakt

Besöksadress
von Kraemers allé 1 A, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 2136, 750 02 Uppsala
Webbplats
http://www.edu.uu.se

Anställda och övriga verksamma