3.3.2 Enheten för uppdragsutbildning

Ingår som en del av Avdelningen för externa relationer

Enheten för uppdragsutbildning har i uppdrag att koordinera, marknadsföra och utveckla universitetets uppdragsutbildning. Hos oss kan du få hjälp med t.ex. marknadsanalys, kunddialog, kalkyler, avtal, arrangemang, deltagarhantering, arvodering, fakturering och utvärdering. Vi säkerställer att universitetet lever upp till samtliga bestämmelser som reglerar uppdragsutbildning.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 6835
E-post
uppdragsutbildninguadm.uu.se
Webbplats
http://www.uppdragsutbildning.uu.se

Anställda och övriga verksamma