15.11 Statistiska institutionen

Kontakt

Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress:
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1011018-471 1010
Webbplats:
http://www.statistik.uu.se
Prefekt/motsv:
Lisbeth Hansson 018-471 5162
Stf. prefekt:
Inger Persson 018-471 5157
Studierektor grundnivå:
Thommy Perlinger 018-471 5152
Studierektor avancerad nivå:
Ronnie Pingel 018-471 1042
Studierektor forskarnivå:
Inger Persson 018-471 5157
Studievägledare:
Davoud Emamjomeh 018-471 5137
IT-ansvarig:
Pierre Hjälm 018-471 1044

Anställda och övriga verksamma