15.11 Statistiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1011018-471 1010
Webbplats
http://www.statistik.uu.se
Prefekt/motsv
Lisbeth Hansson 018-471 5162
Stf. prefekt
Inger Persson 018-471 5157
Studierektor grundnivå
Thommy Perlinger 018-471 5152
Studierektor avancerad nivå
Ronnie Pingel 018-471 1042
Studierektor forskarnivå
Inger Persson 018-471 5157
Studievägledare
Davoud Emamjomeh 018-471 5137
IT-ansvarig
Pierre Hjälm 018-471 1044

Anställda och övriga verksamma